Södra Sveriges trävaruexportförening


Sågade trävaror – produktion och handel

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten. Samtidigt konsumeras mycket trä i svensk byggsektor och träförädlingsindustri.

Produktion och export av sågade barrträvaror

Av de 18,4 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som produceras i Sverige 2020, förbrukade vi cirka 5,3 miljoner kubikmeter inom landet. Lite mer än 75% av produktionen gick alltså på export under 2020, vilket är något mer än de ca 70% som brukar exporteras under ett normalt år. Den högre andelen export för 2020 härleds framförallt till en minskad inhemsk efterfrågan i spåren av marknadsosäkerhet under inledningen av coronapandemin.

Sveriges export av sågade barrträvaror