Södra Sveriges trävaruexportförening

Träexport

Skogsindustrin är Sveriges största nettoexportör.


Sverige är en av världens största exportörer av sågat trävirke. Vi arbetar för att främja den svenska exporten av trävaror och för att underlätta för våra medlemmar att sälja sina produkter både i Sverige och i andra delar av världen.


Så här ser fördelningen ut över var i välden som sågade trävaror produceras.


Så här ser fördelningen ut över var i välden som sågade trävaror konsumeras.