Medlemskap

Vem kan bli medlem?

Personer, företag och föreningar som bedriver tillverkning, försäljning, eller förmedling av trävaror eller bedriver verksamhet inom spedition, hamnförvaltning, sjötransport, bil- järnvägstransport samt konsult inom träindustrin kan ansöka om medlemskap.

85 företag är medlemmar i SST.

Ansökan sker skriftligt till föreningens styrelse som prövar ansökan och avgör om medlemskap ska beviljas.

Varför ska jag vara medlem i SST?

Som medlem får du del av information om marknad och produkter som kan främja din marknadsföring och försäljning. Föreningen jobbar för att främja försäljning av sydsvenska trävaror både i Sverige och i andra länder. I föreningen finns stor erfarenhet och ett stort kunnande och nätverk inom trävarubranschen.

Som medlem blir du inbjuden till två marknadsträffar på våren samt vår stora marknadsträff med middag och övernattning i oktober varje år. Du erhåller marknadsanalys, specifikt för södra Sverige, 4 ggr. per år. Föreningen lägger stor vikt vid nätverkande, vi erbjuder utbildning för medlemmarnas personal samt anordnar studieresor.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är fastställd till 100 kr per år samt en årlig serviceavgift på 4400 kr.