Södra Sveriges Trävaruexportförening

Därför är det bra att använda trä

  • Trä har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något annat byggnadsmaterial.

  • Träprodukter fungerar som en kolsänka under hela sin livstid.

  • Att använda träprodukter är bra för vårt klimat, det ökar effekten av kolsänkan och minskar halten koldioxid i atmosfären.

  • Trä är förnybart.

  • Trä är lätt att materialåtervinna

  • Trä har mycket goda värmeisolerande egenskaper